Απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα «Υλοποίηση Εξοπλιστικών Προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων» (δείτε ΕΔΩ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε ότι «η διακρατική συμφωνία για την υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων Tor M1 και Osa-AK (συμπεριλαμβανομένου και των επιμέρους Συμβάσεων που σχετίζονται με αυτή), τελεί εν ισχύ, υπό τους περιορισμούς των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία». Περισσότερες λεπτομέρειες, για άλλα οπλικά συστήματα ή εξοπλιστικά προγράμματα δεν ανακοινώθηκαν καθώς εμπεριέχουν πληροφορίες με βαθμό ασφαλείας «ΑΠΟΡΡΗΤΟ», όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τέλος, ως προς το θέμα της αξιοποίησης μη επιχειρησιακά αναγκαίου αμυντικού υλικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι «τα Γενικά Επιτελεία εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις διατάξεις του ν. 3987/2011 (Α΄ 137), καθώς και των διακλαδικών οδηγιών και διαταγών».