Απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου (δείτε ΕΔΩ), με θέμα: «Υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι «ότι οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ είναι σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων, συμπεριλαμβανομένης οπωσδήποτε της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων» και πρόσθεσε ότι «κύριος άξονας διαμόρφωσης των εξοπλιστικών προγραμμάτων παραμένει η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, η υπαγωγή στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, η κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας».