Απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, με θέμα: «Σε ιδιώτες η συντήρηση οχημάτων του Στρατού;» (δείτε ΕΔΩ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι «η ανάθεση εργασιών επιπέδου εργοστασιακής συντήρησης σε φορείς εκτός των Στρατιωτικών Εργοστασίων (ΣΕ) υλοποιείται, κατά περίπτωση, μέσω της σύναψης συμβάσεων, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών και την αύξηση της διαθεσιμότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων και μόνο όταν κάποιο ΣΕ αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να προβεί στη συντήρηση κάποιων οχημάτων». Ξεκαθάρισε επίσης ότι η τεχνική υποστήριξη από ιδιωτικούς φορείς έχει συμπληρωματικό και επικουρικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την ισχύουσα διαδικασία συντήρησης του τεχνικού υλικού από τα ΣΕ.