Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απαντώντας (δείτε ΕΔΩ) σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με θέμα: «Ίδρυση κοινής εταιρίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) με την Σλοβακική MSM για την παραγωγή πυρομαχικών και μεταφορά της Μονάδας της ΠΥΡΚΑΛ του Υμηττού στο Λαύριο», δήλωσε ότι «ως προς την επιχειρηματική συμφωνία της ΕΑΣ ΑΒΕΕ με αλλοδαπό φορέα, σας γνωρίζουμε ότι εταιρείες από την Ευρώπη και την Αμερική έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάθε είδους συνεργασία, δύο εκ των οποίων περιλαμβάνουν πλήρεις φακέλους επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan). Οι προτάσεις αυτές τελούν ακόμα υπό αξιολόγηση και δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, για την οποία μείζονα άποψη έχει το Υπουργείο Οικονομικών». Υπογράμμισε επίσης ότι «η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας συνιστά προτεραιότητα για την παρούσα κυβέρνηση. Αναζητούνται οι βέλτιστες δυνατές λύσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί».