Απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή με θέμα «αθέτηση συμφωνίας από την Dassault Aviation» (δείτε ΕΔΩ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) «βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την DASSAULT AVIATION, κατασκευάστρια εταιρεία του αεροσκάφους (Α/Φ) RAFALE, και έχει ήδη αιτηθεί ενημέρωση για τους τομείς συνεργασίας με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ), στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού του προγράμματος». Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας «στον ευρύτερο κύκλο των υποκατασκευαστών των συστημάτων τους».

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμπληρωματική προμήθεια των έξι (6) επιπλέον Rafale η Dassault γνωστοποίησε εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού και της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ δεσμεύτηκε για την υλοποίησή τους. Ειδικότερα, οι προτάσεις της γαλλικής εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:

1/ Στη σύσταση ενός τοπικού κέντρου υποστήριξης για τη μακρόχρονη υποστήριξη των Rafale της ΠΑ από πλευράς διαχείρισης της επιμελητείας τους (Logistics). Το κέντρο θα παρέχει υποστήριξη στην εφοδιαστική διαχείριση των ανταλλακτικών, στην τεχνολογία πληροφοριών και τεχνική βοήθεια.

2/ Στην ενίσχυση της ασφάλειας και των ικανοτήτων των Μονάδων υποδοχής και λειτουργίας των Rafale, μέσω διενέργειας μελετών για τον προσδιορισμό των αναγκών της ΠΑ.

3/ Στην εξέταση συμμετοχής ελληνικών εταιρειών ως υποκατασκευαστές σε αμυντικά και εμπορικά προγράμματα εν γένει, βάσει των συνεργασιών που η κάθε εταιρεία είτε ήδη έχει είτε σχεδιάζει να αναπτύξει με Έλληνες εταίρους.

4/ Στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε Έλληνες εταίρους στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών.

5/ Στη σύσταση ενός Περιφερειακού Κέντρου Συντήρησης αεροσκαφών Rafale στην Τανάγρα, ικανού να παρέχει ενδιαμέσου επιπέδου συντήρηση (Intermediate Level) σε

στόλους αεροσκαφών αυτού του τύπου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

6/ Στην ανακαίνιση συγκεκριμένων κτιριακών υποδομών στην Τανάγρα για να υποστηρίζονται οι πτήσεις και οι εργασίες συντήρησης των αεροσκαφών.

7/ Στη συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και Έλληνες εταίρους για την έρευνα και υποστήριξη συμμετοχής σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

8/ Στη σύσταση ειδικής ομάδας από προσωπικό των εταιρειών στην Ελλάδα για τη διαχείριση των ανωτέρω.