Απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλής (δείτε ΕΔΩ), με θέμα «Δυσανάλογη ενίσχυση στόλου τουρκικών μεταγωγικών αεροσκαφών», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την προσπάθεια αύξησης της διαθεσιμότητας των μεταφορικών αεροσκαφών C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Όπως αναφέρει στην απάντηση του το Υπουργείο, «αποτελεί έντονη απαίτηση της Πολεμικής Αεροπορίας η ελαχιστοποίηση των χρόνων παραμονής των συγκεκριμένων Α/Φ στην εταιρεία ΕΑΒ ΑΕ, που τελούν σε αναμονή εκτέλεσης Εργοστασιακής Συντήρησης (ΕΣ), και παράλληλα, η εν συνεχεία υποστήριξη των διαθέσιμων Α/Φ με την εκτέλεση των απαιτούμενων προμηθειών και επισκευών υλικών». Σχετικά με τις ενέργειες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη το Υπουργείο αναφέρει:

1/ Ενεργοποιήθηκε πρόγραμμα εκτέλεσης εξαετούς εργοστασιακής συντήρησης δύο αεροσκαφών σε φορέα συντήρησης του εξωτερικού, μέσω της ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency (NSPA). Ένα (1) αεροσκάφος έχει ήδη μεταβεί στην εταιρεία ΟGΜΑ Πορτογαλίας.

2/ Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες ενεργοποίησης νέου προγράμματος εκτέλεσης εξαετούς εργοστασιακής συντήρησης σε επιπλέον τρία (3) αεροσκάφη, μέσω διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Σχετικά με την υποστήριξη των ελληνικών C-130 έχουν εκδηλωθεί οι ακόλουθες ενέργειες: (α) Βρίσκεται στο στάδιο κατάρτισης διακρατική συμφωνία με τις ΗΠΑ (μέσω FMS), για την παροχή στην ΠΑ υλικών και υπηρεσιών (β) Υλοποιείται το Πρόγραμμα Νο.9 της Συμφωνίας SSI/2019 μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Lockheed Martin, που επίσης αφορά στην παροχή υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης για τα εν λόγω αεροσκάφη. Μέσω αυτού, εκτελούνται ήδη επισκευές σε σημαντικό αριθμό μείζονων και κρίσιμων υλικών, συμπεριλαμβανομένων αεροκινητήρων και ελίκων. Σχετικά με το χρόνο αποκατάστασης της διασιμότητας των αεροσκαφών το Υπουργείο αναφέρει ότι «με βάση τα προαναφερόμενα και σε συνδυασμό με τις εκτιμώμενες αποδόσεις Α/Φ C-130 από την ΕΑΒ ΑΕ, αναμένεται η σταδιακή αύξηση της διαθεσιμότητας των υπόψη Α/Φ εντός του έτους 2023».