Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα έρευνας για την θάλασσα στην Ελλάδα και ένα από τα κυρίαρχα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης στον τομέα αυτόν. Είναι κρατικός ερευνητικός φορέας και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων.

Γράφει ο Φώτης Πανταζόγλου (Γεωλόγος – Μηχανικός Συστημάτων M.Sc.)*

Με στόχο την εκπόνηση επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνών αλλά και την πειραματική ανάπτυξη συσκευών και μεθοδολογιών το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σχεδιάζει και φέρει εις πέρας επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα, και δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στα πλαίσια μιας σειράς διεθνών συνεργασιών.  Με ερευνητικές εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Κρήτη, Ρόδο και τοπικά γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Λέσβο, Πρέβεζα, Πάτρα και Αγρίνιο το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. πρωτοπορεί σε μια σειρά επιστημονικών πεδίων που άπτονται της θαλάσσιας έρευνας.

Δομείται από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα ,το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών ενώ λειτουργεί τρία ερευνητικά σκάφη το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ το ΕΑ ΦΙΛΙΑ και το ΠΕΕ ΑΛΚΥΩΝ. Τα ερευνητικά σκάφη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχουν φέρει σε πέρας μεγάλο αριθμό ερευνητικών αποστολών τόσο σε όλη την Μεσόγειο όσο και στην Ερυθρά αλλά και στην Μαύρη Θάλασσα και αποτελούν μια από τις πιο φυσικές πλατφόρμες διενέργειας θαλάσσιας έρευνας του κέντρου.
Ταυτόχρονα λειτουργεί δυο Δημόσια Ενυδρεία- ερευνητικούς σταθμούς στην Κρήτη (Cretaquarium) και Ρόδο (Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου) και με τον τρόπο αυτό μεταφέρει τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας του στον επισκέπτη, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του, σε θέματα ανάδειξης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η τεχνολογική ερευνητική υποδομή που το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σύγχρονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός που του επιτρέπει να πρωταγωνιστεί με θετικό τρόπο στα διεθνή ερευνητικά δρόμενα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι τα ερευνητικά Ινστιτούτα του , συγκαταλέγονται στα κορυφαία της ΕΕ και αυτό μετά από αυστηρή διεθνή αξιολόγηση.

http://www.researchranking.org/?action=partner&p=dwBo

Υποβρύχια Ρομποτικά Οχήματα ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Σημαντικότατο τεχνολογικό εργαλείο στα χέρια του κέντρου για την εκπόνηση του έργου του, είναι τα Υποβρύχια Ρομποτικά Οχήματα η αλλιώς πιο απλά ROV (Remotely Operated Vehicle).Πρόκειται για συστήματα υψηλής τεχνολογίας που μας επιτρέπουν να διεξάγουμε επιστημονικές αποστολές σε θαλάσσια περιβάλλοντα τα οποία είτε έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες είτε έχουν σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον.

Το γεγονός αυτό έχει επεκτείνει σημαντικά το επιστημονικό φάσμα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και του έχει επιτρέψει να έχει επιστημονικά δεδομένα υψηλοτάτου επιπέδου. Ουσιαστικά μιλάμε για υποβρύχια οχήματα τα οποία με την βοήθεια χειρισμού από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό διενεργούν μια σειρά εργασιών στα περιβάλλοντα που προαναφέρθηκαν. Περιβάλλοντα στα οποία δεν μπορούν έτσι και αλλιώς να δράσουν δύτες είτε λόγω επικινδυνότητας είτε λόγω βάθους. Ένα ROV μπορεί να επιχειρεί από βάθους 1μ έως και 6000μ ενώ πειραματικά συστήματα έχουν καταδυθεί και σε βάθη μεγαλύτερα των 10000 μέτρων.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σαν δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο, έχει συνδράμει σε πολλές περιπτώσεις σε καταστάσεις έκτακτες και ιδιαίτερες την Ελληνική πολιτεία διαθέτοντας μέσα εμπειρία διαχείρισης και επιστημονικό προσωπικό. Πρόσφατη άλλωστε είναι η ανακοίνωση της μελέτης του, για τις επιπτώσεις της ρύπανσης που προκλήθηκε από το ναυάγιο του Δ/Ξ “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ

https://www.hcmr.gr/el/wp-content/uploads/2018/04/hcmr_sinopsi-meletis-gia-saroniko.pdf

Ιδιαίτερα δε σε καταστάσεις που άπτονται των Ενόπλων δυνάμεων το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει να επιδείξει μια σειρά πολύ επιτυχημένων συνεργασιών σε αποστολές ιδιαίτερα δύσκολες και κρίσιμες για τις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Με την βοήθεια των ROV που το κέντρο διαθέτει, εκτελέστηκαν αποστολές όπως η διερεύνηση και ανέλκυση τμημάτων Chinook, ανελκύσεις κινητήρων και τμημάτων αεροσκαφών τύπου Mirage 2000 , έρευνες και ανελκύσεις «μαύρων κουτιών» αεροσκαφών την ΠΑ (F16 και Mirage 2000) ανελκύσεις αεροσκαφών από μεγάλο βάθος (F16 Blk +52).Τελευταία γνωστή επιχείρηση των ROV του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. η ανεύρεση και ανέλκυση των καταγραφικών συστημάτων του Mirage 2000-5 του άτυχου πιλότου Γιώργου Μπαλταδώρου στην περιοχή της Σκύρου.

Παρακάτω θα ακολουθήσει μια περιγραφή των ROV του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και ιδιαίτερα της «ναυαρχίδας» του στόλου των ROV που το κέντρο διαθέτει του Μax Rover ROV και θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά μια από τις πιο εντυπωσιακές αποστολές την ομάδας ROV.  Η πρώτη αγορά ROV έγινε το 1990.Συγκεκριμμένα πρόκειται για ένα Benthos Mini Rover ROV το οποίο έχει μέγιστο βάθος κατάδυσης τα 300 μέτρα. Έχει κυρίως καταγραφικές δυνατότητες είναι πολύ ευέλικτο και έχει την δυνατότητα να μπορεί να πιάνει και να φέρνει στην επιφάνεια μικρά αντικείμενα. Αποτέλεσε το κύριο εργαλείο δουλειάς για τους επιστήμονες του κέντρου στα χρόνια εκείνα.

Λόγω των περιορισμένων σχετικά δυνατοτήτων του συγκεκριμένου ROV αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια προμήθειας ενός νέου και με περισσότερες δυνατότητες συστήματος, ώστε να είναι δυνατόν οι επιστήμονες του κέντρου να επιχειρούν σε μεγαλύτερα βάθη και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Με την βοήθεια των μηχανισμών χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε η προμήθεια του συστήματος Max Rover από την Deep Sea Systems (τώρα Oceaneering https://www.oceaneering.com/ ) αλλά και του βαθυσκάφους ΘΕΤΙΣ από την Comex.

Τα μέγιστα επιχειρησιακά βάθη των προαναφερθέντων είναι 2000 και 600 μέτρα αντίστοιχα. Απλά να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του ΘΕΤΙΣ μιλάμε για επανδρωμένο σκάφος . Συνοδευτικά του ΘΕΤΙΣ σαν σύστημα ασφάλειας η κατασκευάστρια εταιρεία προμήθευσε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με το ROV Super Achilles το οποίο συνοδεύει πάντα το ΘΕΤΙΣ σαν μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας στις αποστολές του. Οι συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. οδήγησαν στην προμήθεια δύο ακόμη ROV και συγκεκριμένα ενός Seabotix LBV με επιχειρησιακό βάθος τα 200 μέτρα και ενός Saab Falcon με επιχειρησιακό βάθος 400 μέτρα.

Όλα τα παραπάνω ROV έχουν επιχειρήσει και επιχειρούν τόσο από τα σκάφη του κέντρου όσο και από Ευρωπαϊκά ερευνητικά σκάφη στα πλαίσια διεθνών αποστολών και συνεργασιών http://www.eurofleets.eu/np4/454.html .

Max Rover ROV

Το Max Rover ROV είναι Αμερικάνικης σχεδίασης και κατασκευής. Το μέγιστο βάθος που μπορεί να επιχειρήσει είναι τα 2000 μ. Αυτό πάντα καθορίζεται από την αντοχή των επιμέρους στοιχείων του συστήματος αλλά και το μήκος του καλωδίου διασύνδεσης με το πλοίο από οπού επιχειρεί το ROV.Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος «ομφάλιου λώρου» που μεταφέρει τόσο την απαραίτητα ενέργεια προς το ROV αλλά και όλα τα δεδομένα και τις εντολές χειρισμού από και προς αυτό.

Το ROV διαθέτει συνολικά 5 διαφορετικές κάμερες, με τις οποίες έχει την δυνατότητα να δει και να καταγράψει το θαλάσσιο περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρεί. Οι δυο δε από αυτές είναι τύπου HDTV με δυνατότητα υψηλού zoom επιτρέποντας στο σύστημα να καταγράψει video υψηλής ανάλυσης. Για την πλοήγηση του μέσα στον χώρα χρησιμοποιεί μια σειρά συστημάτων που επιτρέπουν στους χειριστές του συστήματος να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την θέση του . Έτσι ένα Tracklink της εταιρείας Tritech δίνει την δυνατότητα στους χειριστές να γνωρίζουν την θέση του ROV στον χώρο και πάντα σε σχέση με το πλοίο από όπου επιχειρούν. Μια σειρά από Sonar επιτρέπουν να υπάρχει εικόνα για το περιβάλλον και ταυτόχρονα βοηθούν στην στοχοποίηση σημείων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τα Sonar είναι ίσως το ουσιαστικό όργανο αναζήτησης που έχουν στην διάθεση τους οι χειριστές του ROV καθώς λόγω των συνθηκών περιβάλλοντος οι κάμερες όπως είναι λογικό σου επιτρέπουν α δεις μέχρι συγκεκριμένη απόσταση. Το Max Rover ROV διαθέτει 6 κινητήρες που του επιτρέπουν να κινηθεί με μέγιστη ταχύτητα 1 μιλίου /ώρα. Ζυγίζει πάνω από 1000 κιλά ενώ διαθέτει 2 μηχανικούς βραχίονες οι οποίοι έχουν 5 και 6 βαθμούς ελευθερίας αντίστοιχα. Αποτελούν μαζί με τις κάμερες καταγραφής τα πιο σημαντικά εργαλεία του συστήματος καθώς του επιτρέπουν να μπορεί να εκτελέσει εργασίες δειγματοληψίας και μετρήσεων σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα μια σειρά από δειγματολήπτες έχουν κατασκευαστεί από την ομάδα ROV του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. οι οποίοι επεκτείνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος.

Ο χειρισμός συστημάτων υψηλής τεχνολογίας απαιτεί και προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων. Το συγκεκριμένο ρομποτικό όχημα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. υποστηρίζεται στην επιχειρησιακή του λειτουργία και συντήρηση από 4 επιστήμονες του κέντρου με μεγάλη εμπειρία στην θαλάσσια τεχνολογία και επιχειρήσεις. Πρόκειται για Μηχανικούς με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και εξειδικεύσεις σε θέματα Ρομποτικών συστημάτων.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι το σύστημα μετά την αρχική του αγορά και με αποκλειστική ευθύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ομάδας αναβαθμίστηκε εκ βάθρων το 2011. Έτσι οι Μανώλης Καλλέργης (Ηλεκτρονικός Μηχανικός) και Λεωνίδας Μανουσάκης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) μελέτησαν σχεδίασαν και πραγματοποίησαν την λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος καθιστώντας το πλέον πλήρως ψηφιακό. Αυτό επέτρεψε την μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ROV καθώς με την ύπαρξη ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας (οπτικές ίνες) επεκτάθηκαν οι δυνατότητες χειρισμών καταγραφής και τοποθέτησης επιπλέον αισθητήρων στο σύστημα. ‘Όλες οι εργασίες έγιναν στην βάση του συστήματος που είναι οι εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στις Γούρνες Ηρακλείου .

Υποβρύχια Ρομποτικά Οχήματα ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και ένοπλες δυνάμεις – Η περίπτωση ανεύρεσης και ανέλκυσης του F16 Blk 52+

.Όλος ο στόλος των υποβρυχίων ρομποτικών οχημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει σαν κύρια αποστολή την επιστημονική έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Λόγω όμως της μεγάλης εξειδίκευσης του κέντρου σε αποστολές στην θάλασσα , έχουν υπάρξει και συνεργασίες με τις ένοπλες δυνάμεις σε περιπτώσεις που χρειαζόταν κάποια δράση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άλλωστε πέραν των ρομποτικών οχημάτων που το κέντρο διαθέτει, έχει στην διάθεση του μια σειρά επιστημονικών οργάνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες αναζήτησης και διερεύνησης.
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα άψογης συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων (της Πολεμικής Αεροπορίας συγκεκριμένα) και του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. υπήρξε η περίπτωση της ανεύρεσης και εν συνέχεια ανέλκυσης του F16 Blk.52+ στην θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Γαύδου. Συγκεκριμένα όπως είχε ανακοινώσει με δελτίο τύπου η Πολεμική Αεροπορία

«Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:42, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής τριάδας αεροσκαφών F-16 της 115ΠΜ/343Μ και ενώ βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια Βόρεια της νήσου Γαύδου, εκτελέσθηκε επιτυχής εγκατάλειψη από τους δύο Ιπτάμενους του Νο 2, διθέσιου, αεροσκάφους του σχηματισμού, λόγω μηχανικής βλάβης. Στις 14:34, ολοκληρώθηκε η περισυλλογή των δύο Ιπταμένων, σώων, από ελικόπτερο AB-205 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στην 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ).Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».

Στο σημείο εκείνο δρομολογήθηκε και η εμπλοκή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην διερεύνηση. Μετά τις απαραίτητες ενέργειας προετοιμασίας , το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ κατέπλευσε στην περιοχή έρευνας έχοντας στην διάθεση του συστήματα έρευνας και εξοπλισμό ανάλογο με την επιχείρηση. Σε ανάλογες περιπτώσεις οι διενεργούμενες εργασίες χωρίζονται σε δυο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση γίνεται αποτύπωση του βυθού με την βοήθεια ειδικών ηχητικών μηχανημάτων. Στην συνέχεια γίνεται εντοπισμός πιθανών «στόχων». Μετά ακολουθεί κατάδυση και έλεγχος προτεινόμενων «στόχων» και τέλος έχουμε την εύρεση η όχι του «στόχου» που μας ενδιαφέρει.

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης δρομολογεί την έναρξή της δεύτερης κατά την οποία έχουμε τον περαιτέρω αναλυτικό σχεδιασμό των ενεργειών μας και την διαδικασία ανέλκυσης των στοιχείων του αεροσκάφους που μας ενδιαφέρουν. Η όλη επιχείρηση είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων .Συγκεκριμένα υπήρχε μια μεγάλη περιοχή έρευνας σε συνδυασμό με πολύ μεγάλα βάθη. Η ανεύρεση δεν θα σήμαινε ταυτόχρονα ότι υπήρχε η δυνατότητα και ανέλκυσης. Άλλωστε δεν υπήρχε προηγούμενη αναφορά σε παρόμοιες επιχειρήσεις. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι καλός και να βοηθήσει σε όλη την χρονική περίοδο των εργασιών . Τέλος θα έπρεπε να υπάρχει ο ανάλογος σχεδιασμός καθώς οι μηχανικοί βραχίονες του ROV μπορούν να σηκώσουν ένα μέγιστο βάρος 35 κιλά.

Με την έναρξη των εργασιών το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με την χρήση Sidescan και Deep Tow sonars προχώρησε στην σάρωση του βυθού. Είχε προηγηθεί η λεπτομερέστατη αποτύπωση του βυθού με το σύστημα πολύ-δεσμικού σαρωτή του ΑΙΓΑΙΟ (Multibeam sonar). Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην φάση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει η εικόνα και η σύνθεση του βυθού. Ιδανικές συνθήκες φυσικά υπάρχουν, αλλά στην περίπτωση αυτή αυτό δεν ίσχυε. Βέβαια χάρη στην εμπειρία και τον επαγγελματισμό του επιστημονικού προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έγινε δυνατόν να καθοριστούν ορισμένοι στόχοι που είχαν ενδιαφέρον για περεταίρω διερεύνηση με την χρήση του συστήματος ROV.

Πράγματι μετά από μια σειρά καταδύσεων σε διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος έγινε η ανεύρεση του αεροσκάφους τύπου F16 Blk.52+ το οποίο όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες είχε μια εικόνα που σου επέτρεπε κάποια αισιοδοξία όσο αφορά στο θέμα της ανέλκυσης. Καθώς τα καταγραφικά ήταν ασφαλισμένα στο κυρίως σώμα του αεροσκάφους μετά από μια λεπτομερέστατη καταγραφή των συντριμμιών και της περιοχής η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε

με την ανέλκυση πολύ μικρών κομματιών από την καμπίνα ,μετά από υπόδειξη των υπευθύνων της επιτροπής διερεύνησης. Καθώς η δεύτερη φάση απαιτούσε σχεδιασμούς και κατασκευές επιπλέον μέσων το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ επέστρεψε στην βάση του. Η Πολεμική Αεροπορία μετά από μελέτη των πρώτων ευρημάτων ανέθεσε στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικασίας ανέλκυσης του κυρίως σώματος του αεροσκάφους καθώς και του κινητήρα. Άλλωστε για το συγκεκριμένο αεροσκάφος υπήρχε τεράστιο παγκόσμιο ενδιαφέρον καθώς ο κινητήρας του (τύπου F100 PW 229) χρησιμοποιείται σε πολλά αεροσκάφη διαφόρων Πολεμικών Αεροποριών ανά τον κόσμο.

Μετά από λεπτομερή μελέτη το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. πρότεινε την μεθοδολογία ανέλκυσης ,που αποτελούνταν από τα παρακάτω βήματα:

1.Διερευνητική κατάδυση επιβεβαίωσης κατάστασης συντριμμιών.
2.Αγκίστρωση αεροσκάφους από διαφορετικά σημεία με την χρήση ειδικών γάντζων αι σχοινιών. Αυτό απαιτούσε μοναδικές και ξεχωριστές καταδύσεις του ROV κάθε φορά. Κάθε κατάδυση – ανάδυση είχε μια χρονική διάρκεια πάνω από 2 ώρες.
3.Συνδιασμός διαφόρων σχοινιών αγκίστρωσης ώστε να λειτουργούν σαν ένα .
4.Ανέλκυση στην επιφάνεια του τελικού σκοινιού πρόσδεσης.
5.Διαδικασία ανέλκυσης του αεροσκάφους με την χρήση ειδικού γερανού.

Όλα τα παραπάνω απαιτούσαν την κατασκευή και πόντιση ειδικών εργαλείων. Μάλιστα αυτά μέσα στο νερό έπρεπε να έχουν ελαφριά αρνητικό βάρος ώστε να είναι δυνατόν το ROV να μπορέσει να τα καθελκύσει και να τα μεταφέρει στο σημείο ενδιαφέροντος. Μετά την κατασκευή των επιμέρους εργαλείων και συστημάτων ακολουθήσε σειρά καταδύσεων του ROV που σε πρώτη φάση τοποθέτησαν τα απαραίτητα εργαλεία στα σημεία γύρω από το αεροσκάφος και στην συνέχεια με χειρουργικής ακρίβειας ενέργειες αγκίστρωσαν στο αεροσκάφος αριθμό σχοινιών που θα επέτρεπαν την ανέλκυση.

Πράγματι με την χρήση ειδικού πλωτού γερανού έγινε εφικτή η ανέλκυση του κυρίου μέρους του αεροσκάφους F16 Blk. 52 που είχε πάνω του και τον καταγραφέα πτήσης του αεροσκάφους. Κατά την διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε ότι ο κινητήρας δεν ήταν προσαρμοσμένος πάνω στο αεροσκάφος. Καθώς αυτός αποτελούσε σημαντικό κομμάτι για τους ερευνητές της Πολεμικής Αεροπορίας έγινε σχεδιασμός και νέα σειρά καταδύσεων ώστε να ανελκυστεί και ο κινητήρας. Ανέλκυση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την επομένη.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρέδωσε στην Πολεμική Αεροπορία όλα τα μέρη που αποτελούσαν τον πυρήνα της διερευνητικής διαδικασίας σηματοδοτώντας έτσι το τέλος μιας μοναδικής για τα διεθνή χρονικά επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί ο΄τι όλε οι εργασίες έγιναν σε βάθος μεγαλύτερο των 950 μέτρων.

Επίλογος

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σαν ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε θέματα που άπτονται της μελέτης του θαλασσιού περιβάλλοντος (και όχι μόνον). Σημαντικό εργαλείο του , τα υποβρύχια ρομποτικά οχήματα και οι επιστήμονες που τα λειτουργούν συντηρούν και αναβαθμίζουν. Καθώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από όλο και ποιο προηγμένες λύσεις στο θέμα της επιστημονικής μελέτης είναι βέβαιο ότι και στα χρόνια που έρχονται η χώρα μας θα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κατεύθυνση αυτή.

Οι πολλές διεθνείς συνεργασίες και επιτυχίες, ο επαγγελματισμός, και ενθουσιασμός του επιστημονικού προσωπικού, η πρωτοποριακή τεχνολογία του εξοπλισμού αποτελούν άλλωστε την καλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον των Υποβρυχίων Ρομποτικών Οχημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση
Δελτίο Τύπου ΠΑ: https://www.haf.gr/2016/07/anelkisi-aeroskafous-f-16-blk-52
Video ΠΑ : https://youtu.be/Z6FBL_wt9TE

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο κ. Φώτης Πανταζόγλου είναι Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας κάτοχος Masters of Science , από το Πολυτεχνείο Χανίων και την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στην Μηχανική Συστημάτων. Έχει 25ητη εμπειρία σε θέματα θαλάσσιας τεχνολογίας, νεών τεχνολογιών και έχει συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών αποστολών σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές όπως ο Ατλαντικός Ωκεανός, Μεσόγειος θάλασσα και η Ερυθρά θάλασσα. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η αυτόματη φωνητική αναγνώριση, η συνεργασία ανθρώπου-μηχανής, τα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα, η ρομποτική και ο προγραμματισμός.