Στις 22 Απριλίου το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο, ύψους $ 362.741.549, με τη Lockheed Martin για την αναβάθμιση των εν υπηρεσία πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών M-270A1 στο επίπεδο M-270A2. Το πρόγραμμα αναβάθμισης αναμένεται να επεκτείνει την επιχειρησιακή ζωή των συστημάτων μέχρι το 2025 και να επιλύσει ορισμένα προβλήματα παλαιότητας, μέσω της αναβάθμισης και της εγκατάστασης του συστήματος ανύψωσης LLM (Launcher Loader Module), της εγκατάστασης βελτιωμένης θωρακισμένης καμπίνας (Improved Armored Cab : IAC) και της εγκατάστασης ενός νέου συστήματος ελέγχου πυρός (Common Fire Control System : CFCS).