Υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα η συμφωνία, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, για τον αγωγός EastMed, ο οποίος αναμένεται ότι θα αλλάξει τα γεωστρατηγικά και ενεργειακά δεδομένα στην ανατολική Μεσόγειο και θα βάλει την Ελλάδα και την Κύπρο στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής και ασφάλειας της Ευρώπης. Τα οφέλη του αγωγού είναι πολλά, τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης. Υπενθυμίζουμε ότι τη στήριξη της στον EastMed έχει δηλώσεις η ΕΕ, η οποία συγχρηματοδοτήσει το έργο, ενώ και οι ΗΠΑ έχουν εκφραστεί θετικά.