Από την ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοινώθηκε ότι στις 25 Μαΐου υπεγράφη η Σύμβαση 004Β/18, για την προμήθεια κινητήρων και παρελκόμενων υλικών των κατευθυνόμενων βλημάτων MM-40 Exocet Block.2 Mod.0/Mod.1. Την σύμβαση υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ κ. Κυριάκος Κυριακίδης και ο κ. Christian Destin νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας MBDA France.