Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ανακοίνωσε ότι στις 5 Νοεμβρίου, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρία Πρίσμα Ηλεκτρονικά, με αντικείμενο την δωρεάν εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος για την ψηφιακά πολυπαραμετρική παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων, τα οποία και θα αξιοποιηθούν από το ΠΝ στην υποστήριξη των αντίστοιχων μονάδων.