Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Άμεση θωράκιση της αεράμυνας της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε ότι «στο πλαίσιο της θωράκισης της χώρας από εναέριες απειλές τύπου UAV, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διατιθέμενων μέσων αεράμυνας. Συναφώς η επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ πραγματοποιείται με βάση τις καταγεγραμμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και οποιαδήποτε λύση εξυπηρετεί τον εν λόγω σχεδιασμό εξετάζεται και αξιολογείται διεξοδικά, συνεκτιμώντας τον οικονομικό σχεδιασμό και τα επιχειρησιακά οφέλη. Στο ανωτέρω πλαίσιο εξετάζονται όλες οι πιθανές επιλογές για την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης από πλευράς δυνατοτήτων και διαδικασιών αεράμυνας, με σκοπό την αντιμετώπιση μη φίλιων UAV» και συμπλήρωσε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και μαχητική ικανότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οιαδήποτε απειλή και να κατοχυρώσουν τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».