Η Γαλλική Υπηρεσία Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την MBDA για την ανάπτυξη της νέας έκδοσης NG (New Generation) του βλήματος αερομαχίας MICA. Το συμβόλαιο υπογράφηκε στις 9 Νοεμβρίου και αφορά στην ανάπτυξη, την πιστοποίηση, την παραγωγή 567 νέων βλημάτων MICA NG και την επέκταση του ορίου επιχειρησιακή ζωής 300 εκ υπηρεσία βλημάτων MICA για λογαριασμό της Γαλλίας.

Τα βλήματα MICA NG θα διαθέτουν μεγαλύτερη εμβέλεια, καθώς και βελτιωμένους και ικανότερους αισθητήρες. Θα μπορούν είτε να παραχθούν ως νέοι πύραυλοι, είτε να προκύψουν κατόπιν αναβάθμισης παλαιότερων MICA, δεδομένου ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν στο εσωτερικό, ενώ το εξωτερικό του βλήματος θα παραμείνει αμετάβλητο. Οι παλαιότεροι MICA αναμένεται να αποσυρθούν σταδιακά από την υπηρεσία την περίοδο 2018-2030, ενώ οι νέοι MICA NG αναμένεται να εναχθούν σε υπηρεσία την περίοδο 2026-2031.