Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) εντός του 2018 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ανάπτυξης της έκδοσης ναρκοπολέμου του τουρκικού άρματος μάχης Altay. Το πρόγραμμα δεν αφορά την απλή προσθήκη ενός συστήματος άρσης ναρκοπεδίου, αλλά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεθωρακισμένου οχήματος ναρκοπολέμου, με βάση το Altay, το οποίο θα εντοπίζει και θα απομακρύνει τις νάρκες ή θα επισημαίνει διάδρομο ασφαλείας για τις επερχόμενες φίλιες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις, που απαιτεί το SSM, το σύστημα, το οποίο ονομάζεται MEGAS θα πρέπει να ενσωματώνει σύστημα εξουδετέρωσης ναρκών με ρουκέτες (κάτι αντίστοιχο του ισραηλινού Carpet). Επίσης, το όχημα θα πρέπει να έχει αυξημένη θωράκιση και ισχυρότερο κινητήρα σε σχέση με το Altay.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης του MEGAS δεν είναι πρόσφατο. Είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει παράλληλα με το πρόγραμμα Altay. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος ανάπτυξης του Altay (πάνω από $ 1 δις, έναντι προϋπολογισμού $ 750 εκατομμυρίων) και η προϋπόθεση ότι το MEGAS θα βασίζεται στο Altay, ανάγκασαν την Τουρκία να αναστείλει το πρόγραμμα MEGAS μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του Altay, ενώ τα κονδύλια που είχαν προϋπολογιστεί για το MEGAS τελικά κατέληξαν στο Altay.