Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Μπεν Γουάλας, δήλωσε ότι τα τεχνικά προβλήματα των νέων αναγνωριστικών οχημάτων Ajax του Βρετανικού Στρατού διορθώθηκαν. Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική ημερομηνία απόκτησης Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας των οχημάτων ήταν το 2019. To 2010 η Μεγάλη Βρετανία επέλεξε την General Dynamics για την ανάπτυξη ενός νέου τεθωρακισμένου οχήματος αναγνώρισης με βάση το όχημα ASCOD. Το 2014 υπογράφηκε σύμβαση ύψους £ 3,5 δισεκατομμυρίων για την απόκτηση 589 οχημάτων διαφόρων εκδόσεων, εκ των οποίων 245 Ajax. Ωστόσο, σειρά αστοχιών και τεχνικών προβλημάτων έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια δοκιμών εντοπίστηκαν εκτεταμένες δονήσεις, που έχει αναγκάσει τον Βρετανικό Στρατό να επιβάλει περιορισμό στην ταχύτητα κίνησης, αλλά και το χρόνο παραμονής του πληρώματος εντός του οχήματος. Επίσης, το επίπεδο θορύβου που παράγουν ήταν πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να είναι αναγκασμένο να φορά ωτασπίδες και να επιβάλλεται συχνά σε τεστ ακοής.