Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Jeremy Quin, παραδέχθηκε ότι το ενδιάμεσο πρόγραμμα αντικατάστασης των βλημάτων κατά πλοίων RGM-84 Harpoon με ένα νέο βλήμα κατά πλοίων, μέχρι της έλευση των FC/ASW (Future Cruise/Anti–Ship Weapon) έχει καθυστερήσει και ότι ο χρόνος υλοποίησης, που είχε οριστεί για το 2023, είναι αμφίβολο αν θα τηρηθεί. Ο σχετικός διαγωνισμός ανακοινώθηκε το 2019, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η επιλογή. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό η επιλογή θα έπρεπε να έχει γίνει μέχρι τα μέσα του 2021 και να νέα βλήματα να είναι επιχειρησιακά μέχρι το 2023. Τα νέα βλήματα θα αντικατασταθούν το 2030 από τα FC/ASW.