Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας DSCA (Defense Security & Cooperation Agency) η Raytheon απέσπασε συμβόλαιο, ύψους $ 242.090.000, για την προμήθεια αντιπυραυλικών βλημάτων RAM Block.2 (Rolling Airframe Missile), μέσω προγράμματος FMS (Foreign Military Sales), για λογαριασμό του Αμερικανικού Ναυτικού (43,5% του συμβολαίου), της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ (56,5% του συμβολαίου). Στο σχετικό συμβόλαιο υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης, ύψους $ 287.684.921.

Η παραγωγή των βλημάτων θα λάβει χώρα στις γραμμές παραγωγής της Γερμανίας (43,8%), των ΗΠΑ (54,6%) και της Σκωτίας (1,6%). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι παραδόσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το Σεπτέμβριο του 2023, ενώ εάν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης οι παραδόσεις των βλημάτων του δικαιώματος προαίρεσης μετά το Σεπτέμβριο του 2023.