Μολονότι ο βαθμός διασεθιμότητας των γαλλικών ελικοπτέρων ναυτικής συνεργασίας NH-90 Caïman παραμένει χαμηλός, για τα γαλλικά δεδομένα, εντούτοις σημειώνει βελτίωση, από το 40% στο 50%. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό δεν προκύπτει από την απουσία συμβολαίου εν συνεχεία υποστήριξης, αλλά λόγω των προγραμμάτων γενικής επιθεώρησης και αναβάθμισης και ομοιογένειας του στόλου, τα οποία συμπίπτουν χρονικά.

Τα γαλλικά NH-90 Caïmans παραδόθηκαν στο Γαλλικό Ναυτικό στις διαμορφώσεις Step A, Step B και FRC (Full Radar Configuration) και πλέον ομοιογενοποιούνται στην αναβαθμισμένη διαμόρφωση MR1 (Maintenance Release 1). Ήδη δύο (2) ελικόπτερα έχουν αναβαθμιστεί σ’ αυτό το επίπεδο, το οποίο ενσωματώνει νέο και ικανότερο λογισμικό. Συνολικά το Γαλλικό Ναυτικό έχει παραλάβει 24 από τα 27 NH-90 Caiman. Τα τρία (3) τελευταία θα ενταχθούν σε υπηρεσία στα τέλη του 2021, ενώ το πρόγραμμα MR1 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2023.