Σύμφωνα με έκθεση του ελεγκτικού γραφείου GAO (US Government Accountability Office) της Αμερικανικής Κυβέρνησης τα πολεμικά πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα και καταγράφουν λιγότερες ώρες στη θάλασσα, την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την έκθεση «Weapon System Sustainment: Navy Ship Usage Has Decreased as Challenges and Costs Have Increased» (δείτε ΕΔΩ) η οποία δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες, την τελευταία δεκαετία το λειτουργικό και το κόστος υποστήριξης των πολεμικών πλοίων του Αμερικανικού Ναυτικού αυξήθηκε κατά $ 2,5 δισεκατομμύρια. Ομοίως, αυξήθηκε και το κόστος ανά ώρα πλεύσης.

Η έκθεση καταγράφει τις εξελίξεις σε δέκα κλάσης πολεμικών πλοίων (συνολικά 151 πλοία): «Ticonderoga» (καταδρομικά), «Nimitz» (αεροπλανοφόρα), «Arleigh Burke» (αντιτορπιλικά), «Freedom» και «Independence» (LCS), «America», «Wasp», «San Antonio», «Whidbey Island» και «Harpers Ferry» (αμφίβιων επιχειρήσεων). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης: «Τα δεδομένα δείχνουν ότι σε 10 κλάσεις πλοίων υπάρχουν προκλήσεις στην υποστήριξη τους, οι οποίες χειροτέρεψαν τη δεκαετία 2011-2021». Κύριος δείκτης της ανάλυσης είναι το επιχειρησιακό και το κόστος υποστήριξης των πλοίων, τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά.

Σε επτά από τις 10 κλάσεις σημειώθηκε και αύξηση και στο κόστος ανά ώρα πλεύσης, ενώ στα αεροπλανοφόρα «Nimitz» και τα πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων «America» και «Harpers Ferry» το κόστος παρέμεινα ίδιο. Ένα άλλο ζήτημα που κατέδειξε η έκθεση είναι οι χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Επίσης, καταγράφηκαν αυξημένα περιστατικού «κανιβαλισμού» («cannibalizations») και «αναφοράς απωλειών» («casualty reports»). Στην πρώτη περίπτωση υπό-συστήματα ενός πλοίου αφαιρέθηκαν για να υποστηριχθεί ένα άλλο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αναφέρθηκαν αστοχίες που επηρέασαν την επιχειρησιακή χρήση του πλοίου.

Τα πλοία που κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσοστό «κανιβαλισμού» είναι τα LCS κλάσης «Freedom και τα πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων κλάσης «Wasp». Επιπλέον, τα «Wasp» και τα LCS κλάσης «Freedom» και «Independence» κατέγραψαν τα περισσότερα σοβαρά περιστατικά αστοχιών («αναφορές απωλειών» κατηγορίας 3 και 4). Τα πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων κλάσης «San Antonio» και τα αντιτορπιλικά κλάσης «Arleigh Burke» σημείωσαν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις εργασίες συντήρησης.

Για τα 22 καταδρομικά κλάσης «Ticonderoga» η έκθεση καταγράφει ετήσιο (για το 2020) συνολικό λειτουργικό και κόστος υποστήριξης $ 1.971.100.000 ($ 89.595.000 ανά πλοίο), εκ των οποίων $ 603.500.000 είναι το κόστος υποστήριξης ($ 27.432.000 ανά πλοίο). Το 2021 σημειώθηκαν, κατά μέσο όρο, έξι περιστατικά κανιβαλισμού ανά πλοίο και 132συνολικά, για τα 22 «Ticonderoga», ενώ κατέγραψαν και 792 αναφορές απωλειών κατηγορίας 3 και 4 (δηλαδή 36 περιστατικά κατά μέσο όρο ανά πλοίο). Ομοίως, το 2021, τα «Ticonderoga» κατέγραψαν 11 ημέρες καθυστέρησης (μέσος όρος ανά πλοίο) στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης. Τέλος, η έκθεση αναφέρει αυξημένη τάση ως προς το κόστος ανά ώρα πλεύσης.

Για τα 10 πλοία τύπου LCS κλάσης «Freedom» η έκθεση καταγράφει ετήσιο (για το 2020) συνολικό λειτουργικό και κόστος υποστήριξης $ 381.400.000 ($ 38.140.000 ανά πλοίο), εκ των οποίων $ 242.900.000 είναι το κόστος υποστήριξης ($ 24.290.000 ανά πλοίο). Το 2021 σημειώθηκαν, κατά μέσο όσο, 18 περιστατικά κανιβαλισμού ανά πλοίο και 180 συνολικά, ενώ κατέγραψαν και 440 αναφορές απωλειών κατηγορίας 3 και 4 (44 περιστατικά κατά μέσο όρο ανά πλοίο). Το 2021, τα «Freedom» δεν κατέγραψαν ημέρες καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης, ενώ η  έκθεση αναφέρει αυξημένη τάση ως προς το κόστος ανά ώρα πλεύσης.

Για τα 12 πλοία τύπου LCS κλάσης «Independence» η έκθεση καταγράφει ετήσιο (για το 2020) συνολικό λειτουργικό και κόστος υποστήριξης $ 506.600.000 ($ 42.217.000 ανά πλοίο), εκ των οποίων $ 330.800.000 είναι το κόστος υποστήριξης ($ 27.567.000 ανά πλοίο). Το 2021 σημειώθηκαν, κατά μέσο όσο, τέσσερα περιστατικά κανιβαλισμού ανά πλοίο και 48 συνολικά, ενώ κατέγραψαν και 444 αναφορές απωλειών κατηγορίας 3 και 4 (37 περιστατικά κατά μέσο όρο ανά πλοίο). Το 2021, τα «Independence» κατέγραψαν 19 ημέρες καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης (μέσος όρος ανά πλοίο), ενώ η  έκθεση αναφέρει αυξημένη τάση ως προς το κόστος ανά ώρα πλεύσης.

Η έκθεση του GAO σαφής: ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός TICONDEROGA στα $ 89.6 εκατομμύρια εκ των οποίων τα $ 27.4 εκατομμύρια αφορούν κόστη τεχνικής υποστήριξης και παροχής ανταλλακτικών.
Ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός LCS της κλάσης Freedom ανέρχεται στα $ 42 εκατομμύρια εκ των οποίων τα $ 26.7 αφορούν τη κάλυψη των πάγιων ανελαστικών δαπανών συντήρησης.

Φυσικά όλα τα παραπάνω δεδομένα που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης αφού προέρχονται από την επίσημη αμερικανική κρατική αρχή ελέγχων (GAO – US Government Accountability Office) οφείλουν να μας προβληματίσουν αναφορικά με όσους κατά το παρελθόν είχαν υποστηρίξει λύσεις για το Πολεμικό Ναυτικό όπως των LCS ή των Ticonderoga. Τα κόστη υποστήριξης και συντήρησης (κόστος κύκλου ζωής) των παραπάνω σχεδιάσεων είναι απλά εκτός ελληνικής πραγματικότητας.