Παρακολουθώντας τη πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία διαπιστώνουμε πως προσφέρει πλήθος επισημάνσεων και παρατηρήσεων σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ικανότητα νυχτερινών επιχειρήσεων σε επίπεδο χερσαίων δυνάμεων.

Ειδικότερα παρατηρείται επανειλημμένα πως οι ρωσικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένα από το πρώτο φως ως το τελευταίο. Με εξαίρεση αεροπορικούς βομβαρδισμούς και εξαπόλυση βολών του ρωσικού πυροβολικού, τη νύχτα υφίστανται σημαντικός περιορισμός των χερσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στις ρωσικές δυνάμεις πεζικού.

Παρά το γεγονός πως ο επιτιθέμενος δύναται να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες σκότους ώστε να πραγματοποιήσει νυχτερινής επιχειρήσεις και ειδικά σε αστικό περιβάλλον εντούτοις διαπιστώνεται πως το ρωσικό πεζικό δεν ενεργεί τη νύχτα. Εξαίρεση αποτελούν τμήματα και ομάδες ειδικών δυνάμεων με έμφαση στη διενέργεια ειδικών αποστολών (συλλογή πληροφοριών, στοχοποίηση, υπονόμευση και δολιοφθορές).

Το ελληνικό MIKRON-D δίκυαλο όργανο νυχτερινής παρατήρησης τελευταίας τεχνολογίας της ελληνικής Theon .
Η ελληνική THERMIS διόπτρα στόχευσης της ελληνικής Theon

Αντίστοιχες ελλείψεις σε επίπεδο νυχτερινής ικανότητας επιχειρήσεων σε όργανα και μέσα παρατήρησης αντιμετωπίζουν και οι ουκρανικές δυνάμεις. Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν μαζικές προμήθειες νυχτερινών οργάνων πολιτικού τύπου που χρησιμοποιούνται για πολιτικούς λόγους κατά τον καιρό της ειρήνης (κυνήγι, διάσωση, airsoft), μέσα τα οποία δεν δύναται φυσικά να αντικαταστήσουν τα εξειδικευμένα όργανα νυχτερινού αγώνα. Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και αφορούν τα όργανα στόχευσης και παρατήρησης.

Για το Πεζικό και πιο συγκεκριμένα το σύγχρονο μηχανοκίνητο πεζικό αποτελεί αδήριτη ανάγκη ο μαζικός και συνολικός εξοπλισμός του προσωπικού με σύγχρονα όργανα νυχτερινού αγώνα. Τα τελευταία έτη λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, τα νυχτερινά όργανα αρχίζουν και χάνουν έδαφος από τα θερμικά όργανα. Τόσο για τον πεζό μαχητή όσο και τους ηγήτορες μικρών κλιμακίων (ομαδάρχες, διμοιρίτες) τα νυχτερινά και τα θερμικά όργανα συγκαταλέγονται στα υλικά ύψιστης σημασίας που πολλαπλασιάζουν το αξιόμαχο των χερσαίων δυνάμεων.

Άμεση ανάγκη είναι η αντικατάσταση των παρωχημένων διοπτρών NVG της ECON Optics που χρησιμοποιούνται στα τυφέκια G3. Τα MINIMI εξοπλίζονται με τις πιο σύγχρονες ελληνικές NS685c καθώς και τις NS467c της ελληνικής εταιρείας THEON Sensors.

Δεδομένου του ρόλου και της σημασίας του Πεζικού στις χερσαίες επιχειρήσεις, τα νυχτερινά και τα θερμικά όργανα οφείλουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού. Όπως ένα άρμα μάχης οφείλει να διαθέτει σύγχρονα περισκόπια οδήγησης καθώς και σύγχρονα σκοπευτικά νύχτας, έτσι και το Πεζικό οφείλει να επιχειρεί νύχτα με το σκοτάδι να αποτελεί σύμμαχο και όχι ανασταλτικό παράγοντα.

Τόσο τα νυχτερινά όργανα όσο πρωτίστως τα θερμικά προσφέρουν πλειάδα πλεονεκτημάτων στον νυχτερινό αγώνα σε όλο το φάσμα των χερσαίων επιχειρήσεων είτε αφορούν αμυντικό είτε επιθετικό αγώνα. Ο εντοπισμός και η προσβολή του αντιπάλου κατά τη νύχτα από ικανοποιητική απόσταση προσδίδει αυξημένη ισχύ πυρός σε μικρότερες δυνάμεις που αμύνονται έναντι ενός αντιπάλου με αριθμητική ανωτερότητα. Συνεπώς, διασφαλίζει τη ποιοτική υπεροχή απέναντι στην αριθμητική υστέρηση.

Για το Πεζικό και πιο συγκεκριμένα το σύγχρονο μηχανοκίνητο πεζικό αποτελεί αδήριτη ανάγκη ο μαζικός και συνολικός εξοπλισμός του προσωπικού με σύγχρονα όργανα νυχτερινού αγώνα.

Για παράδειγμα τμήματα πεζικού που έχουν αναλάβει αποστολές φύλαξης/ επιτήρησης σε βραχονησίδες ή μικρονήσια στη περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ δύναται να εντοπίσουν από ικανοποιητικές αποστάσεις, τουρκικές δυνάμεις που αποσκοπούν σε αποβατική ενέργεια επί της ελληνικής νήσου. Ο έγκαιρος εντοπισμός συνεπάγεται ακύρωση του τουρκικού πλεονεκτήματος του αιφνιδιασμού καθώς και άμεση ανάπτυξη των φίλιων και ακολούθως εύστοχα πυρά.

Οι παραπάνω επισημάνσεις αφορούν άμεσα και τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό και τον Ελληνικό Στρατό ειδικότερα. Δεδομένης της μεγάλης τεχνογνωσίας που υπάρχει στη χώρα μας από τη Theon Sensors και των υλικών άριστης ποιότητας που έχει να επιδείξει η ελληνική εταιρεία, η απόκτηση νέων σύγχρονων συστημάτων, το κόστος των οποίων δεν είναι υψηλό, προβάλει μια εξαιρετικά σημαντική ανάγκη.

Ταυτοχρόνως, o εμπλουτισμός και η ανανέωση των υλικών νυχτερινής και θερμικής σκόπευσης/ παρατήρησης του ΕΣ για το Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις θα προσδώσει τη μέγιστη εγχώρια προστιθέμενη αξία. Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι πως η χώρα μας με άξιο εκπρόσωπο τη Theon Sensors διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία με κορυφαίες εμπορικές επιτυχίες διεθνώς.

To ελληνικό NYX αποτελεί διεθνή εμπορική επιτυχία.