Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με την κοινοπραξία Orizzonte Sistemi Navali (Fincantieri και Leonardo) για τη ναυπήγηση τριών νέων περιπολικών πλοίων ανοιχτής θαλάσσης, με δικαίωμα προαίρεσης για τη ναυπήγηση τριών επιπλέων πλοίων. Το κόστος ναυπήγησης των τριών πλοίων, συν πρόγραμμα ολοκληρωμένης υποστήριξης, ανέρχεται στα € 925 εκατομμύρια. Τα πλοία θα έχουν μήκος 95 μέτρα και εκτόπισμα 2.300 τόνους. Θα έχουν πλήρωμα 97 άτομα.