Νέα τουρκική NAVTEX για άσκηση του Τουρκικού Ναυτικού στη περιοχή του Κόλπου του Ξηρού εγγύς των ακτών του Έβρου εξεδόθη σήμερα το πρωί. Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εδέδοσε NAVTEX με ισχύ σήμερα και αύριο, 1η Ιουνίου.