Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει αναπτύξει σειρά όπλων αέρος-εδάφους, τα οποία ενσωματώνει στα μαχητικά της αεροσκάφη, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση της από το εξωτερικό. Ωστόσο, προκειμένου να ενσωματωθούν αυτά τα όπλα στα αμερικανικά F-16, που είναι η ραχοκοκαλιά της Τουρκικής Αεροπορίας, θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες από τις ΗΠΑ. Δεδομένου όμως ότι οι άδειες αυτές δεν μπορούν να εξασφαλιστούν για τα F-16 Block.50 και Block.50+, οι δοκιμές και οι πιστοποιήσεις έχουν περιοριστεί για F-4E 2020 και στα F-16 Block.30 και Block.40. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η Τουρκική Αεροπορία εφαρμόζει το πρόγραμμα F-16 DAK της TÜBİTAK SAGE. Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη συστήματος διεπαφής των πυρομαχικών τουρκικής προέλευσης (αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους) με τον υπολογιστή αποστολής των F-16.