Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας AUKUS (Australia, UK, US), η χώρα θα αποκτήσει τουλάχιστον οκτώ πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Το σχετικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα και τους επόμενους 18 μήνες, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν για τον καθορισμό των επιχειρησιακών απαιτήσεων, των απαιτήσεων ασφαλούς χρήσης των υποβρυχίων και για την οργάνωση του χρονοδιαγράμματος ναυπήγησης των νέων υποβρυχίων. Ήδη η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, την NPSTF (Nuclear-Powered Submarine Task Force) για το πρόγραμμα.