Στις 25 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η τελετή τοποθέτησης τρόπιδας της πρώτης από τις δύο φρεγάτες Arrowhead-140 της Ινδονησίας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των ινδονησιακών ναυπηγείων PT PAL. Τα πλοία βασίζονται στις βρετανικές Arrowhead-140, έχουν μήκος 140 και εκτόπισμα περί τους 6.000 τόνους. Τα πλοία είναι γνωστά στην Ινδονησία ως φρεγάτες «Κόκκινο-Λευκό» (αναφορά στα χρώματα της σημαίας της χώρας). Η σχετική σύμβαση, για τη ναυπήγηση των δύο πλοίων, υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2020 και τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2021. Η τελετή της κοπής ελάσματος της πρώτης φρεγάτας πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2022.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί 57 μήνες από τη στιγμή που η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ, δηλαδή, το Φεβρουάριο του 2026, ενώ το δεύτερο πλοίο αναμένεται να παραδοθεί σε 69 μήνες, δηλαδή το Φεβρουάριο του 2027. Τα πλοία ενσωματώνουν σύστημα πρόωσης τύπου CODAD (Combined Diesel and Diesel) και επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα 28 κόμβους (52 χιλιόμετρα την ώρα). Με ταχύτητα πλεύσης 18 κόμβους (33 χιλιόμετρα την ώρα), η εμβέλεια των πλοίων ανέρχεται στα 9.000 ναυτικά μίλια (16.670 χιλιόμετρα). Ο οπλισμός τους αποτελείται από 56 κελιά κάθετης εκτόξευσης (24 και 32 αντίστοιχα, σε δύο θέσεις) και 16 πυραύλους κατά πλοίων. Επίσης τα πλοία θα ενσωματώνουν και δύο κύρια πυροβόλα των 76 χιλιοστών.