Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Χαρδαλιά και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, έλαβε χώρα ο ετήσιος απολογισμός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για το έτος 2021 στην αίθουσα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης, καθώς και οι Διευθυντές των Κλάδων και των Ανεξαρτήτων Διευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ.

Κατά τον απολογισμό του 2021, όπου αξιολογήθηκε και αναλύθηκε το έργο που ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν οι Κλάδοι και οι Διευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ, παρουσιάστηκε επίσης ο προγραμματισμός έργου για το 2022 αναφορικά με τις Επιχειρήσεις, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Νέα Δομή Δυνάμεων, τα Εξοπλιστικά Προγράμματα, την Στρατιωτική Διπλωματία, την Αναδιοργάνωση του Επιτελείου του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, καθώς και με την Κοινωνική Προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνεχάρη τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και την ΔΕΠ, τους Διευθυντές των Κλάδων και Διευθύνσεων, όπως και το σύνολο του προσωπικού των ΕΔ για την προσπάθεια που κατέβαλαν και το έργο που υλοποίησαν το προηγούμενο έτος, καλώντας τους να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και το 2022.

Σε ό,τι αφορά στο προηγούμενο έτος και στο πλαίσιο της υλοποίησης της Νέας Δομής Δυνάμεων, αναφέρθηκε στην ίδρυση της ΔΕΠ με την οποία εξασφαλίζεται η ενιαία Διοίκηση και Έλεγχος των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΔ-ΔΕΕ), καθώς και στην ίδρυση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, αποστολή της οποίας είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας των Ιπτάμενων Μέσων που χρησιμοποιούνται από τις ΕΔ. Επιπλέον, επεσήμανε ότι με την δημιουργία στο ΓΕΕΘΑ της νέας Διεύθυνσης Διαστήματος (ΓΕΕΘΑ/Γ5) και της συγχώνευσης των πρώην Διευθύνσεων Επικοινωνιών (Γ4) και Πληροφορικής (Γ5) σε μια και ενιαία Διεύθυνση Επικοινωνιών-Πληροφορικής (ΓΕΕΘΑ/Γ4), οι ΕΔ επαυξάνουν τις δυνατότητες σχεδίασης στο σύνολο των επιχειρησιακών πεδίων και καθίστανται αποτελεσματικότερες στην εκτέλεση της αποστολής τους. Ανέφερε επίσης ότι σκοπός της υλοποίησης της Νέας Δομής Δυνάμεων και της αναδιοργάνωσης του Επιτελείου του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ είναι η εδραίωση και περαιτέρω ενίσχυση της διακλαδικότητας και της διαλειτουργικότητας των ΕΔ σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.

Επίσης τόνισε την σημασία της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ με έμφαση στην κατασκευή κτιρίου που θα στεγαστεί το Διοικητήριό της, όπως και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ», στο Πεδίο Βολής «ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ» στην Νέα Πέραμο και στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» στον Καρέα, προκειμένου να αποτελέσουν πόλο έλξης των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων φίλων, εταίρων και συμμάχων χωρών για την από κοινού εκτέλεση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου. Aναφέρθηκε επιπλέον στην πρόσληψη 1.568 νέων ΕΠΟΠ και 1060 ΟΒΑ, στον προγραμματισμό για πρόσληψη αντίστοιχα 1.600 και 1000 επιπλέον το 2022, καθώς και στην αποκατάσταση του αριθμού των εισακτέων στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ στα επίπεδα του 2013 για τουλάχιστον 5 έτη, όπως και στην ταχεία σχεδίαση και εκτέλεση σημαντικού αριθμού εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα διασφαλίσουν τις υφιστάμενες και θα παρέξουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες στις ΕΔ, στο πλαίσιο συγκεκριμένου και στενά παρακολουθούμενου χρονοδιαγράμματος.

Τόνισε επίσης το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτέλεσαν και συνεχίζουν να επιτελούν οι ΕΔ, είτε με την συνδρομή της ΜΟΜΚΑ σε έργα οδοποιίας, οδόστρωσης και κατασκευής γεφυρών BAILEY, είτε μέσω της διάθεσης προσωπικού, μέσων και υποδομών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και της επιμελητειακής υποστήριξής της, είτε με την διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, δυσμενών καιρικών συνθηκών και άλλων έκτακτων καταστάσεων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι ΕΔ πέραν της κύριας Αποστολής τους δύνανται όποτε και όπου κληθούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της Στρατιωτικής Διπλωματίας, επεσήμανε ότι οι ΕΔ, συνδράμοντας ενεργά στην κατάρτιση και αναθεώρηση θεσμικών κειμένων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αλλά και συμμετέχοντας σε κοινές δράσεις και ασκήσεις για την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, ενισχύουν σημαντικά το διεθνές αποτύπωμά τους και καθίστανται διεθνές επίκεντρο ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη συνεργασιών, εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης σε δραστηριότητες διεθνούς κύρους και εμβέλειας, η ανάληψη των οποίων συνδυάστηκε με τις επετειακές εκδηλώσεις των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, με χαρακτηριστικότερες την Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session-MCCS) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσία του συνόλου των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ της Συμμαχίας, του 46ου Συνεδρίου της Διεθνούς Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας και του Διεθνούς Συμποσίου του Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού.

Καταλήγοντας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επεσήμανε ότι το έργο που υλοποιήθηκε από τις ΕΔ είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιου και ενδελεχούς σχεδιασμού, που ενισχύει και αναβαθμίζει την αμυντική και αποτρεπτική τους ικανότητα, προάγοντας τον ρόλο της Χώρας μας ως πυλώνα για την διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κατά τη διάρκεια του απολογισμού τηρήθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας COVID-19.