Κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Άμυνας του Βελγίου, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας, ενέκρινε το πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασία με την FN Herstal, ύψους € 1,7 δισεκατομμυρίων και διάρκειας 20 ετών. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η προμήθεια ελαφρών όπλων και πυρομαχικών, αλλά η ανάπτυξης νέων ελαφρών όπλων, αν αυτό ζητηθεί. Ενδιαφέρουσα πρόνοια του προγράμματος είναι ότι είναι ανοιχτό σε συμμετοχή κι άλλων χωρών. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών σε ελαφρά όπλα και πυρομαχικά με εγχώρια παραγωγή. Το κόστος των €1,7 δισεκατομμυρίων αφορά στο σύνολο της αξίας των όπλων, πυρομαχικών, υλικών και υπηρεσιών υποστήριξης και ερευνητικών προγραμμάτων, που θα αποκτήσει το Βέλγιο εντός των επόμενων 20 ετών.

Η συμμετοχή κι άλλων χωρών, με το ποσό και τη διάρκεια που θα επιλέξουν, σημαίνει οικονομίες κλίμακας, συνεπώς μικρότερο κόστος. Στο πλαίσιο του προγράμματος η FN Herstal θα κατασκευάσει μια επιπλέον γραμμή παραγωγής στην πόλη Zutendaal. Έτσι, το Βέλγιο θα καταστεί αυτάρκης στον τομέα της παραγωγής και υποστήριξης φορητού οπλισμού και πυρομαχικών, ενώ θα υπάρξει όφελος στην περίπτωση εξαγωγών ή στην περίπτωση συμμετοχής κι άλλων χωρών στο πρόγραμμα. Εκτός της προμήθειας ελαφρών όπλων και πυρομαχικών, οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα μπορούν να ζητήσουν από την FN Herstal την ανάπτυξη συγκεκριμένων όπλων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, καλύπτοντας φυσικά το κόστος.