Το Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών (ΣΣΜ) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2005. Το ΣΣΜ, το οποίο υπάγεται οργανικά στη Μεραρχία Υποστηρίξεως (ΜΕΡΥΠ), αποτελείται από Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες του Σώματος Εφοδιασμού-Μεταφορών (ΣΕΜ) και η κύρια αποστολή του είναι η μεταφορά οχημάτων αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων, πυροβόλων, οχημάτων γενικής χρήσης, προσωπικού και υλικών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς επίσης και να αναλάβει ταυτόχρονα πολλαπλές αποστολές μεταφοράς.