Σε τρεις άξονες κινείται το σχέδιο του ΥΠΕΘΑ για την βελτίωση των οροφών προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο πρώτος αφορά την ετήσια πρόσληψη 3000 ΕΠ.ΟΠ ως το 2025 με στόχο να προσληφθούν 15000 ΕΠ.ΟΠ. Το δεύτερο μέτρο αφορά την αύξηση θητείας στους 12 μήνες για τον Στρατό Ξηράς και τρίτον την υποχρεωτική στράτευση στα 18 με σκοπό να περιοριστούν οι φυγόστρατοι. Όλα τα παραπάνω κινούνται με βασικό γνώμονα την αύξηση του προσωπικού και των στελεχών των ΕΔ και την κάλυψη των κενών λειψανδρίας των ΕΔ.