Όπως ανακοίνωσε, στο «Twitter», το Σύνταγμα «Household Cavalry» του Βρετανικού Στρατού, παρoδόθηκε το πρώτο τεθωρακισμένο όχημα αναγνώρισης Ares, το οποίο θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα Scimitar. Το «Household Cavalry» δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των Συνταγμάτων «Life Guards» και «Blues and Royals». Τα οχήματα Ares βασίζονται στο όχημα ASCOD και επικράτησαν, το 2010, στο διαγωνισμό FRES (Future Rapid Effect System) του Βρετανικού Στρατού.

Το Σεπτέμβριο του 2014 ο Βρετανικός Στρατός προχώρησε στην προμήθεια 589 οχημάτων, έναντι £ 3,5 δισεκατομμυρίων, σε έξι διαφορετικές εκδόσεις:  Ajax (με πύργο, αναγνώρισης και μάχης), Ares (αναγνώρισης και μεταφοράς προσωπικού), Argus (αναγνώρισης μηχανικού), Athena (διοίκησης και ελέγχου), Atlas (περισυλλογής) και Apollo (κινητή μονάδα επισκευών). Το Ares έχει δύο άτομα πλήρωμα, ενώ μπορεί να μεταφέρει και τέσσερις στρατιώτες. Είναι εφοδιασμένο με πολυβόλο των 12,7 χιλιοστών.