Η γαλλική Safran ανακοίνωσε ότι το μη-επανδρωμένο σύστημα (UAV) Patroller συμμετείχε, με επιτυχία, στο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ocean 2020», στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Στη διάρκεια της δοκιμής το Patroller διαβίβασε, με επιτυχία, δεδομένα και πληροφορίες, από τους αισθητήρες του και σε πραγματικό χρόνο, στο χερσαίο κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Τα σενάρια στα οποία συμμετείχε το Patroller ήταν δύο (2), ένα (1) για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και ένα (1) για επιχειρήσεις επιφανείας.