Στην άσκηση «Center 2019» ο Ρωσικός Στρατός δοκίμασε το νέο αυτόματο συστήματα διοίκησης και ελέγχου Acacia-M, με νέες δυνατότητες, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Izvestia». Η νέα δυνατότητα αφορά  στην ανάλυση της τακτικής κατάστασης, του εδάφους, του καιρού, τις ικανότητες των φίλιων και εχθρικών μέσων και στη συνέχεια, με τη χρήση αλγορίθμων, επιλέγει το σημείο εκείνο που το εχθρικό μέσο είναι πιο ευάλωτο.

Τα Acacia-M συλλέγουν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές: UAV, οχήματα αναγνωρίσεων, δορυφόρους κ.ά. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων γίνεται με αλγορίθμους και πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης τεχνικές. Εκτός της επιλογής του σημείου προσβολής, επιλέγουν και προτείνουν το βέλτιστο μέσο κάλυψης και μείωσης του ίχνους του φίλιου μέσου (οπτικό, υπέρυθρο, ακουστικό).

Τα συστήματα δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο τις δυνατότητες και τις ικανότητες των φίλιων μέσων, αλλά και αυτές των εχθρικών μέσων. Μετά την επεξεργασία τους όλες οι πληροφορίες προβάλλονται σε τρισδιάστατους χάρτες, επί των οποίων προβάλλονται και οι προτεινόμενες επιλογές κάλυψης του φίλιου οχήματος, για παράδειγμα. Η ανάπτυξη του ξεκίνησε το 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020 οπότε και θα ξεκινήσει η προμήθεια του.