Κάθετα αρνητικό στη προοπτική παραχώρησης μεταχειρισμένων αμερικανικών LCS παραμένει το Ναυτικό της Ταϊβάν. Σημειώνεται πως κατά το προγενέστερο χρονικό διάστημα διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αμερικανικού Ναυτικού και του Ναυτικού της Ταϊβάν με σκοπό τη προμήθεια πλοίων LCS της κλάσης Freedom, τα οποία αποσύρει πρόωρα το Ναυτικό των ΗΠΑ λόγω υψηλού κόστους κύκλου ζωής (συντήρησης).

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν (mnd.gov.tw) το Ναυτικό της χώρας απορρίπτει τα LCS ενώ στρέφεται σε δυο προγράμματα εκ των οποίων το πρώτο αφορά τις νέες ναυπηγήσεις και το δεύτερο το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των γαλλικών φρεγατών La Fayette.

Οι κύριες αιτίες της απόρριψης σχετίζονται:

Υψηλό κόστος τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης

Αδυναμία επιχειρήσεων σε περιβάλλον ναυτικών επιχειρήσεων υψηλής έντασης απόρροια του αρχικού σχεδιασμού τους

Ανάγκη να διατεθούν υψηλή κονδύλια προκειμένο οι LCS να λάβουν επιπλέον επιχειρησιακές δυνατότητες στους τομείς των οπλικών συστημάτων

Έλλειψη μέσων ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων

Επιπροσθέτως και από αμερικανικής πλευράς εκφράστηκαν προβληματισμοί πως τα πλοία αυτά δεν είναι κατάλληλα για το Ναυτικό της Ταϊβάν, κύρια απειλή του οποίου είναι το Ναυτικό της Κίνας.