Όπως ανακοίνωσε η νατοϊκή υπηρεσία NSPA (NATO Support and Procurement Agency) ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα μερικής αναβάθμισης των ιταλικών αυτοκινούμενων πυροβόλων PzH-2000. Το πρόγραμμα αφορούσε στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας για το πλήρωμα και την ικανότητα των πυροβόλων να επιχειρούν σε περιβάλλον πολύ έντονων καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μέσω της ενσωμάτωσης συστημάτων GCS (Generator Cooling Systems) και CCCS (Charge Compartment Cooling Systems).

Η ασφάλεια του πληρώματος ενισχύθηκε με την προσθήκη πυροσβεστικού συστήματος και κιτίου εργαλείων για την συντήρηση και τον καθαρισμό των μηχανισμού βολής, στο πεδίο της μάχης. Η αναβάθμιση έγινε από την KMW. Την περίοδο 2004-2008 η Ιταλία παρέλαβε 70 PzH-2000, εκ των οποίων 2 προ-παραγωγής, τα οποία έχουν αποσυρθεί. Από τα 68 εν υπηρεσία πυροβόλα τα 54 συγκροτούν 3 Μοίρες, σε ισάριθμα Συντάγματα, ενώ 14 χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.