Το NATO ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας μελέτης επιχειρησιακών αντιλήψεως στους τομείς του ηλεκτρονικού πολέμου και της καταστολής της εχθρικής αεράμυνας, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις της Συμμαχίας από το 2030 και μετά. Η πρώτη μελέτη θα είναι έτοιμη σε 18 μήνες και θα καταγράψει τις τρέχουσες ικανότητες του ΝΑΤΟ στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στην καταστολή αεράμυνας. Στη συνέχεια θα γίνουν μελέτες με έμφαση σε τέσσερις κατηγορίες (διαφοροποίηση του αποτελέσματος, επιβιωσιμότητα, συνεργατική συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών και συντονισμός των αποτελεσμάτων). Στο σύνολο τους οι μελέτες θα αποτελέσουν έναν «οδικό χάρτη» για το ΝΑΤΟ με στόχο να ενισχύσει τις ικανότητες των μελών του στους τομείς του ηλεκτρονικού πολέμου και της καταστολής της εχθρικής αεράμυνας.