Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτές και μη δεσμευτικής συμμετοχής ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας για τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις στο πλαίσιο της διερεύνησης των διαθέσιμων λύσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Μοίρας Αεροπλάνων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω της προμήθειας δύο νέων αεροπλάνων θαλάσσιας επιτήρησης.

Αποστολή

Τα αεροπλάνα θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονα, πλήρως λειτουργικά και θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες, είτε σε συνεργασία με τα λοιπά επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) όπως ελικόπτερα, πλοία ανοιχτής θαλάσσης, ναυαγοσωστικά και περιπολικά σκάφη καθώς και με τα επιχειρησιακά μέσα των λοιπών εθνικών φορέων και των Κρατών – Μελών Ε.Ε. Ειδικότερα τα αεροπλάνα θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση επιχειρήσεων – αποστολών : ➢ έρευνας και διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στην θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα και αεροσκάφη) ➢ επιτήρησης, αστυνόμευσης, πρόληψης και καταστολής κάθε έκνομης ενέργειας που λαμβάνει χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. παράνομης εισόδου προσώπων στην Ελληνική Επικράτεια δια θαλάσσης, διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, πάσης φύσεως λαθρεμπορίου, παράνομης αλιείας κλπ.), ➢ πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης, ➢ που αφορούν σε θέματα δημόσιας τάξης και κρατικής ασφάλειας και γενικά κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ➢ που αφορούν στην επιτήρηση του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και της Α.Ο.Ζ. ➢ που συμβάλλουν στην Εθνική Άμυνα της Χώρας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς

Επιδόσεις

➢ Θα έχουν δυνατότητα προσγείωσης με κάθετο άνεμο (max. Demonstrated crosswind) τουλάχιστον έως 20 κόμβους. ➢ Χωρητικότητα στις δεξαμενές καυσίμων τουλάχιστον έως 3.500 λίβρες, με δυνατότητα επαύξησης καυσίμων έως 500 λίβρες με χρήση επιπρόσθετων δεξαμενών. 3/5 ➢ Η μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα των αεροπλάνων (Μaximum Cruise Speed) θα είναι : – στο επίπεδο της θάλασσας τουλάχιστον 150 KTAS, – στα 5.000 πόδια ύψος πτήσεως τουλάχιστον 160 KTAS και – στα 10.000 πόδια ύψος πτήσεως τουλάχιστον 170 KTAS. ➢ O βαθμός ανόδου στο επίπεδο της θάλασσας να είναι τουλάχιστον 1.500 πόδια ανά λεπτό, με όλους τους κινητήρες σε λειτουργία. ➢ Η ταχύτητα των αεροπλάνων (Loiter/ Maximum Endurance Speed), με την οποία υπολογίζεται η ακτίνα ενεργείας, θα είναι τουλάχιστον 100 IAS. ➢ Η ακτίνα ενεργείας δεν θα είναι μικρότερη από 700 ναυτικά μίλια (FWA-Medium Range Airplanes) από την βάση τους με γεμάτες δεξαμενές καυσίμου και διάρκεια πτήσεως τουλάχιστον 6 ώρες

Τα αεροπλάνα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα τους (μετάδοση ζωντανά εικόνας – ήχου – δεδομένων που λαμβάνονται από τους αισθητήρες του Α/Π) με το ΚΕΠΙΧ-ΕΚΣΕΔ, το Ε.Σ.Ο.Θ.Ε. (Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης) και τα υπό προμήθεια OPV (άνω των 80μ).