Το ιταλικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη ναυπήγηση του τρίτου υποβρυχίου U-212NFS (Near Future Submarine) του Ιταλικού Ναυτικού. Το πρώτο υποβρύχιο ξεκίνησε τη ναυπήγηση του στις 11 Ιανουαρίου του 2022. Αρχικά, η Ιταλία υπόγραψε σύμβαση ύψους € 1,35 δισεκατομμυρίων για τη ναυπήγηση δύο U-212NFS, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα δύο υποβρύχια, εν συνεχεία υποστήριξη για 10 χρόνια και τη δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022 ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης για το τρίτο υποβρύχιο, ενώ παραμένει το δικαίωμα προαίρεσης για το τέταρτο. Τα U-212NFS είναι εξέλιξη των γερμανικών U-212A και θα αντικαταστήσουν τα υποβρύχια κλάσης «Sauro». Η ένταξη σε υπηρεσία των τριών U-212NFS έχει προγραμματιστεί για το 2027, το 2029 και το 2030 αντίστοιχα.

Σήμερα, το Ιταλικό Ναυτικό διατηρεί σε υπηρεσία τέσσερα U-212 (κλάση «Todaro»), τα οποία εντάχθηκαν σε υπηρεσία το 2006-2007 (δύο υποβρύχια) και το 2016-2017 (δύο υποβρύχια). Η ένταξη σε υπηρεσία των δύο U-212NFS έχει προγραμματιστεί για το 2027 και το 2029 αντίστοιχα. Σε σχέση με τα «Todaro» τα U-212NFS είναι μακρύτερα κατά 1,2 μέτρα και ενσωματώνουν προπέλα βελτιωμένης σχεδίασης για μείωση του ακουστικού ίχνους. Στην κατασκευή του κύτους του υποβρυχίου χρησιμοποιείται φθοροπολυμερές υλικό, υψηλής αντοχής σε διαλύτες και οξέα. Επίσης, ενσωματώνουν μπαταρίες λιθίου φωσφορικού σιδήρου για αυξημένη διάρκεια επιχειρήσεων, βελτιωμένο σύστημα διαχείρισης μάχης, βελτιωμένο σόναρ, νέο ιστό κεραιών και νέο σύστημα ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης. Τα U-212NFS θα ενσωματώνει έξι τορπιλοσωλήνες των 533 χιλιοστών, ενώ για το μέλλον το Ιταλικό Ναυτικό θέλει να ενσωματώσει και βλήματα προσβολής στόχων εδάφους σε μεγάλες αποστάσεις.