Το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και η IAI (Israel Aerospace Industries) ανακοίνωσαν τα εγκαίνια ενός νέου ερευνητικού κέντρου (ANTC : Advanced Navigation Technology Center) με αντικείμενο την ανάπτυξη συστημάτων πλοήγησης, τα οποία δεν θα έχουν ανάγκη συστημάτων GPS. Πρόκειται για μια κρίσιμη τεχνολογίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ευκολίας παρεμβολής των συστημάτων GPS. Στόχος του νέου κέντρου είναι η ανάπτυξη συστημάτων, τα οποία να παράγουν ασφαλή και με ακρίβεια προήγηση και καθοδήγηση χωρίς τη χρήση δορυφόρων GPS.