Η βρετανική Roke παρουσίασε το PERCEIVE MR (Multi-Role), ένα φορητό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, για το Πεζικό, τους Πεζοναύτες και τις Ειδικές Δυνάμεις. Το PERCEIVE MR παρέχει υπηρεσίες COMMINT (Communication Intelligence) στο πεδίο της μάχης, ακόμα και σε περιβάλλον έντονων παρεμβολών. Η τεχνολογία του βασίζεται στη χρήση ADBF (Adaptive Digital Beamforming) και SRDF (Super Resolution Direction Finding) που επιτρέπουν στο σύστημα τον ακριβή εντοπισμό την πηγής των επικοινωνιών στις ζώνες συχνοτήτων 2 MHz έως 6 Ghz (από τη ζώνη HF στη ζώνη SHF). Το PERCEIVE MR μπορεί να εντοπίσει, τα ταξινομήσει και να αναγνωρίσει συχνότητες με μέγιστο ρυθμό 10.000 αναπηδήσεων το δευτερόλεπτο. Επίσης εντοπίζει και ψηφιακούς ασυρμάτους ακόμα και στη λειτουργία ασφαλείας. Συνολικά μπορεί να εντοπίσει έως και 32 πηγές ταυτόχρονα. Το PERCEIVE MR μπορεί να μεταφερθεί από έναν στρατιώτη και να αναπτυχθεί στο πεδίο μάχης σε ελάχιστο χρόνο.