Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-3 Sentry θα αντικατασταθούν από E-7 Wedgetail και ότι το συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2023. Η πιθανότερη ημερομηνία παράδοσης του πρώτου αεροσκάφους είναι το 2027. Το πόσα αεροσκάφη θα αποκτήσει τελικά η Αμερικανική Αεροπορία, καθώς και το συνολικό κόστος του προγράμματος δεν είναι γνωστά (σήμερα η Αμερικανική Αεροπορία διατηρεί σε υπηρεσία 31 E-3 Sentry).