Ο Στρατός της Μαλαισίας παρουσίασε το σύνολο εξοπλισμού «Στρατιώτης του Μέλλοντος», το οποίο έχει υιοθετηθεί από τον Στρατό της Μαλαισίας.

Το σύνολο του εξοπλισμού αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop) αποθηκευμένο σε τσάντα πλάτης (backpack), μια τακτική μονάδα απεικόνισης (tablet), ένα σύστημα απεικόνισης προσαρμοσμένο στην κεφαλή και στον ένα οφθαλμό, ατομικό σύστημα επικοινωνιών εμβέλειας 1,5 χιλιομέτρου, μονάδα μεμακρυσμένου ελέγχου (RCU : Remote Control Unit) για διασύνδεση του tablet με το laptop, κεντρική μονάδα ενέργειας και κάμερα καταγραφής επί του κράνους. Η διασύνδεση των συστημάτων γίνεται ενσύρματα και όχι ασύρματα. Κύριος ανάδοχος του προγράμματος είναι η εταιρία Sapura Defense της Μαλαισίας.

Η τακτική μονάδα απεικόνισης ενσωματώνει λογισμικό διαχείρισης μάχης της Sapura. Η κεντρική μονάδα ενέργειας αποτελείται από μια μπαταρία διάρκειας τεσσάρων ορών, εφόσον λειτουργούν όλα τα συστήματα ή οκτώ ωρών εάν στο σύστημα επικοινωνιών δεν ενεργοποιηθεί η επικοινωνία μέσω βίντεο, παρά μόνο αυτή του ήχου.