Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στην Boeing το πρώτο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P-8A Poseidon προκειμένου να αναβαθμιστεί στο επίπεδο Increment.3 Block.2. Το αεροσκάφος θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί στο Αμερικανικό Ναυτικό τον Ιανουάριο του 2025. Η αναβάθμιση αφορά στην εγκατάσταση νέου συστήματος μάχης με αυξημένη υπολογιστική ισχύ και μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας.

Επίσης, το αεροσκάφος θα αποκτήσει νέο σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών, ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας σημάτων ανθυποβρυχιακού πολέμου, νέο σύστημα διαχείρισης ανίχνευσης, θα γίνουν δομικές αλλαγές στο αεροσκάφος και θα αλλαχθούν οι καλωδιώσεις. Το πρόγραμμα αναβάθμισης Increment.3 Block.2 ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2019, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης ύψους $ 326 εκατομμυρίων.