Το Αμερικανικό Ναυτικό εξετάζει τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών για την παραγωγή δομικών μερών για τα υπό ναυπήγηση υποβρύχια κλάσης «Columbia», σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την έλλειψη σε μέρη και συστήματα, τη ζήτηση των οποίων δεν μπορεί να καλύψει η προσφορά (παραγωγή). Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί σε δομικά, μεταλλικά μέρη του υποβρυχίου. Το Αμερικανικό Ναυτικό εκτιμά ότι η χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών όχι μόνο θα μειώσει το χρόνο ναυπήγησης των υποβρυχίων αλλά και το κόστος ναυπήγησης και υποστήριξης. Σήμερα η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία μπορεί να ναυπηγήσει δύο υποβρύχια το χρόνο.

Το ένα είναι κλάσης «Virginia» της έκδοσης Block.V, ενώ το άλλο είναι το πρώτο κλάσης «Columbia». Ωστόσο, η ναυπήγηση του «Virginia» Block.V έχει αυξημένο φόρτο εργασίας κατά 25%, ενώ από το 2026 και μετά τα «Columbia» θα πρέπει να ναυπηγούνται με ρυθμό ένα υποβρύχιο το χρόνο. Επιπλέον, υπάρχει και ο φόρτος εργασίας για την υποστήριξης των εν υπηρεσία υποβρυχίων. Συνεπώς, η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και η προσφορά δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Έτσι προέκυψε η ιδέα των τρισδιάστατων εκτυπωτών, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η παραγωγή και να μειωθούν οι χρόνοι και τα κόστη.