Το Αμερικανικό Ναυτικό επιβεβαίωσε την πρόθεση του να αντικαταστήσει τα δύο πυροβόλα AGS (Advanced Gun System) των 155 χιλιοστών σε κάθε «Zumwalt» με τους υπερηχητικούς πυραύλους IRCPS (Intermediate-Range Conventional Prompt Strike). Αρχικά τα πυροβόλα θα αποθηκευτούν, αλλά το μέλλον τους δεν είναι γνωστό, αν δηλαδή καταστραφούν ή παραμείνουν σε αποθήκευση. Οι εργασίες αντικατάστασης αναμένεται να ξεκινήσουν το 2024. Ο κύριος λόγος της απόφασης αντικατάστασης των AGS είναι ότι η χρήση τους είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.

Ο οπλισμός των «Zumwalt» αποτελείται από 20 συστήματα κάθετης εκτόξευσης Mk.57 με τέσσερα κελιά σε κάθε σύστημα, δηλαδή 80 κελιά στο σύνολο. Κάθε κελί μπορεί να φιλοξενήσει ένα βλήμα της οικογένειας Standard ή τέσσερα βλήματα ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile). Εναλλακτικά μπορεί να φιλοξενήσει ένα βλήματα προσβολής στόχων εδάφους Tomahawk ή μια ανθυποβρυχιακή ρουκέτα ASROC. Επίσης είναι οπλισμένα με δύο πυροβόλα AGS των 155/62 χιλιοστών και δύο πυροβόλα Mk.46 Mod.2 των 30 χιλιοστών.