Στο πλαίσιο της άσκησης «BALTOPS 50» (50 Baltic Operations) το Αμερικανικό Ναυτικό δοκίμασε ένα UAV σε ρόλο εντοπισμού θαλάσσιων ναρκών σε ρηχά νερά. Το UAV ενσωματώσει τον αισθητήρα METL (Magnetic Expeditionary Threat Locator) για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων ναρκών και το ραντάρ εδάφους Sky Glass. Ο συνδυασμός των δύο αισθητήρων επέτρεψε τον εντοπισμό θαλάσσιων ναρκών, αλλά σε ρηχά νερά.