Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε την τελετή απόσυρσης του πλοίου USS «Milwaukee» (LCS-5), τύπου LCS κλάσης «Freedom», μετά από μόλις οκτώ χρόνια υπηρεσίας. Το πλοίο παραγγέλθηκε το Δεκέμβριο του 2010 και άρχισε να ναυπηγείται τον Οκτώβριο του 2011. Καθελκύστηκε το Δεκέμβριο του 2013 και εντάχθηκε σε υπηρεσία το Νοέμβριο του 2015. Το Δεκέμβριο του 2015, δηλαδή ένα μόλις μήνα μετά την ένταξη του σε υπηρεσία, το πλοίο αντιμετώπισε σοβαρό περιστατικό αστοχίας (ολική απώλεια πρόωσης) και ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι.