Στις 16 Σεπτεμβρίου το Αμερικανικό Ναυτικό πραγματοποίησε την τελετή απόσυρσης του καταδρομικού «Monterey» (CG-61) κλάσης «Ticonderoga». Πρόκειται για το δεύτερο «Ticonderoga» που αποσύρει το 2022 το Αμερικανικό Ναυτικό, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης για απόσυρση του συνόλου των «Ticonderoga» μέχρι το 2027. Το πρώτο πλοίο («Vella Gulf», CG-72), αποσύρθηκε στις 4 Αυγούστου. Μέχρι το τέλος του 2022 αναμένεται να αποσυρθούν άλλα τρία «Ticonderoga». Το «Monterey» παραγγέλθηκε το Νοέμβριο του 1984, άρχισε να ναυπηγείται τον Αύγουστο του 1987, καθελκύστηκε τον Οκτώβριο του 1988 και εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 1990. Στη διάρκεια της θητείας του το πλοίο εκτέλεσε 14 επιχειρησιακές αποστολές.