Στις 29 Σεπτεμβρίου το Αμερικανικό Ναυτικό απέσυρε το καταδρομικό USS «Port Royal» (CG-73) κλάσης «Ticonderoga». Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο της κλάσης που αποσύρει το Αμερικανικό Ναυτικό το 2022 και το τέταρτο που αποσύρει εντός του Σεπτεμβρίου. Το «Port Royal» ήταν το νεότερο πλοίο της κλάσης που ναυπηγήθηκε και εντάχθηκε σε υπηρεσία. Παραγγέλθηκε το Φεβρουάριο του 1988 και η ναυπήγηση του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1991. Καθελκύστηκε το Νοέμβριο του 1992 και εντάχθηκε στο στόλο τον Ιούλιο του 1994. Το πρώτο «Ticonderoga» που αποσύρθηκε ήταν το «Vella Gulf» (CG-72) τον Αύγουστο, ενώ το Σεπτέμβριο αποσύρθηκαν το «Monterey» (CG-61), το «Anzio» (CG-68) και το «Hué City» (CG-66). Το 2023 αναμένεται να αποσυρθούν άλλα πέντε πλοία, το 2024 τρία πλοία, το 2025 τρία πλοία, το 2026 τέσσερα πλοία και το 2027 δύο πλοία.