Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι, εντός του 2019, θα υλοποιήσει πρόγραμμα τροποποίησης 242 βλημάτων αέρος-εδάφους AGM-154C-1 JSOW (Joint Standoff Weapon) στην έκδοση AGM-154C. Το βλήμα JSOW, το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία και από την Ελλάδα, είναι προϊόν κοινής συνεργασίας του Αμερικανικού Ναυτικού και της Αμερικανικής Αεροπορίας.

Στην έκδοση AGM-154A το JSOW ενσωματώνει 145 βομβίδια BLU-97/B CEB (Combined Effects Bomb), κατά ελαφρά θωρακισμένων στόχων και άρνηση περιοχής. Στην έκδοση AGM-154B ενσωματώνει την πολεμική κεφαλή BLU-108/B του προγράμματος SFW (Sensor Fuzed Weapon) της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά η έκδοση AGM-154B ενσωματώνει 24 υπό-πυρομαχικά με υπέρυθρους αισθητήρες για τον εντοπισμό τεθωρακισμένων στόχων και την κατακόρυφη προσβολή τους. Στην έκδοση AGM-154C το βλήμα ενσωματώνει μονοκόματη πολεμική κεφαλή BROACH για την προσβολή καλά προστατευμένων στόχων.

Στην έκδοση JSOW-C1 το βλήμα ενσωματώνει σύστημα ζεύξης δεδομένων Link-16 και ικανότητα εντοπισμού και προσβολής κινούμενων στόχων. Στην έκδοση JSOW-A1 το βλήμα προορίζεται για πωλήσεις μέσω προγραμμάτων FMS. Ενσωματώνει την πολεμική κεφαλή BLU-111 αντί της BLU-97/B. Τέλος, η έκδοση JSOW-ER αυξάνει το μέγιστο βεληνεκές του βλήματος από τα 130 στα 560 χιλιόμετρα.