Η γερμανική Hensoldt ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος επιτήρησης PrecISR-1000 πέρασε με επιτυχία τις εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής. Τα συστήματα έχουν ενσωματωθεί σε αεροσκάφος PC-12 της ελβετικής Pilatus. Ευθύς εξ αρχής ο στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός οικονομικού συστήματος ικανού να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων επιτήρησης για ξηρά, θάλασσα και αέρα. Το PrecISR-1000 εκτελεί την αποστολή του ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών. Στο επίκεντρο των αισθητήρων του αεροσκάφους είναι ένα ραντάρ τεχνολογίας AESA, το οποίο εντοπίζει, ανιχνεύει και κατηγοριοποιεί ταυτόχρονα χιλιάδες αντικείμενα στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Τις πληροφορίες αυτές μπορεί να τις μεταβιβάσει σε άλλα φίλια μέσα ή σε σταθμό εδάφους.